Käy katsomassa Damascus steel in detail -damastiteräsvideo YouTube -kanavallani.


Damastiteräs. Minulta usein kysytään miten damastiterissä näkyvä kuvio saadaan aikaan. Olen huomannut että tekniikkaa on erittäin vaikea selittää pelkästään suullisesti. Tätä varten olen koonnut lyhyen esityksen aiheesta. Lisättäköön vielä, että tämä ei suinkaan ole ainoa oikea menettelytapa, vaan ainoastaan kuvaus siitä miten minä asian teen. Huomioi myös että tätä ei ole tarkoitettu työohjeeksi, enkä suosittele sitä sellaisena käyttämään, en ota vastuuta menetelmän toimivuudesta, enkä vahingoista.

Damastiteräksen valmistuksessa käytetään kahta tai useampaa erilaista terästä. Terästen erilaisten seosaineiden ansiosta hapot syövyttävät niitä eritavoin, jolloin damastiteräksen kerrosmainen kuvio saadaan esiin. Itse käytän 15N20-nikkeliterästä, joka yhdistettynä esimerkiksi 0,8%-1,0% hiiliteräksen kanssa antaa hyvin erottuvan kuvion.

Liikkeelle lähdetään hiomalla terästen pinnat puhtaaksi ruosteesta ja liasta. Teräslatasta katkotaan tasamittaisia palasia, jotka kasataan päällekäin siten, että joka toinen latta on hiiliterästä ja joka toinen nikkeliterästä. Teräspakka hitsataan päädyistään väliaikaisesti yhteen mig:illä, samalla pakkaan hitsataan varsi helpottamaan käsittelyä.

Seuraavaksi on aika kuumentaa ahjo. Ensin pakka kuumennetaan tasaiseen kirsikanpunahehkuun. Sitten pakkaa taotaan kevyesti, jotta latat kiristyvät tiukasti toisiaan vasten. Samalla pakan pintaan ripotellaan booraksia. Booraksia käytetään ahjohitsauksessa ikäänkuin juotosnesteenä. Se suojaa pakan pinnat hapettumiselta ja liuottaa itseensä jo syntyneen hapettuman.

Pakka palautetaan ahjoon ja kuumennetaan kirkkaaseen kelta-valkohehkuun. Kun lämpö on saavutettu, on pakkaa syytä pitää ahjossa vielä hetki, jotta lämpö tasaantuu ja ehtii myös pakan sisäosiin. Hitsaus vasaroidaan kiinni nopein, kevein iskuin aloittaen keskeltä ja edeten kohti reunoja. Hitsausta kiinni lyötäessa sula booraksi ja siihen liuenneet kuona-aineet lentävät ulos hitsaussaumoista. Suojalasit ja palamaton vaatetus ovat erittäin tärkeät.

Hitsausvaiheessa on toimittava nopeasti, sillä ahjon ulkopuolella pakan lämpötila alkaa laskea ja aikaa hitsauksen kiinnilyömiseen on pakan massasta riippuen vain muutamia sekunteja. Mikäli pakka jäähtyy liiaksi, latat eivät hitsaannu toisiinsa kunnolla ja ainoa vaihtoehto on jälleen suojata pakka booraksilla ja kuumentaa uudelleen.

Välittömästi hitsauksen jälkeen taontaa jatketaan ja pakkaa aletaan venyttää pidemmäksi. Kun riittävä pituus on saavutettu ja pakka on tasalevyinen ja -vahvuinen kauttaaltaan, sen annetaan jäähtyä huoneenlämpöön.

Seuraavaksi pakka leikataan osiin, pinnat hiotaan jälleen tarkasti puhtaiksi ja pakan osat kasataan samalla tavoin päällekäin kuin edellä. Saatu uusi pakka kuumennetaan uudelleen ja hitsaus toistetaan kuten edellä. Kun hitsaus on valmis, aloitetaan jälleen pakan venytys. Näiden työvaiheiden toistamista jatketaan, kunnes haluttu kerroslukumäärä on saavutettu.

Seuraavaksi vuorossa on pakan kuvioiminen. Kuviointi voidaan tehdä lukemattomin eri tavoin, ainoastaan mielikuvitus on rajana. Perusperiaatteina pakan pintaan leikataan kuvioita, jonka jälkeen pinta tasoitetaan takoen. Toinen vaihtoehto on lyödä tai esim. prässätä pakan pintaan kuvioita, jonka jälkeen pinta tasoitetaan hiomalla.

Kun kuviointi on suoritettu, jatketaan takomalla terä muotoonsa. Tämän jälkeen vuorossa ovat nomalisointi- ja jännityksenpoistohehkutukset, karkaisu ja päästö. Lämpökäsittelyjen jälkeen suoritan karkean hionnan nauhahiomakoneella, jonka jälkeen jatkan hiontaa käsin.